Stor - foreldremøte 30. september Kl.19.30 -21.00

Vi håpar så mange som mogleg set av tid til å delta på foreldremøtet 30.september i Kinosalen. Vi er så heldige å få besøk av Guttorm Helgøy som vil snakke om mobbing og haldningar - sjå innkallinga på epost.