Foreldremøte 20. september kl.20

Onsdag 20.09 vert det foreldremøte i barnehagen. Sjå innkalling sendt på e-post. Vi håpar alle får høve til å delta :)