Våre mannlege tilsette

Frå venstre: Per Ivar Dale (pedagogisk medarbeidar), Mads Wie (pedagogisk leiar), Evald Osnes Devik (vikar) og Ørjan Sundal (pedagogisk medarbeidar).

Dette barnehageåret har vi 3 mannlege tilsette. På lik linje med alle tilsette tilfører dei nye idear og innhald til arbeidet i barnehagen - vi utfyller kvarandre og forhåpentligvis omfavnar vi fleire aspekt ved arbeidet.