Brannvernveka 2019

Veke 38 var det nasjonal brannvernveke i barnehagane. Dei to siste åra har barna blitt kjende med Bjørnis. Han er ein bamse som kan mykje om brannvern. Han vert med barna på heimebesøk slik at dei kan sjekke pulverapparata, om det er batteri i brannvarslarane og ha brannøvingar med familien.