Gapahuken vår

Hausten 2011 starta arbeidet med gapahuken på Loggane. Etter å ha fått innvilga midlar frå Gjensidigestiftinga kom arbeidet i gang våren 2012. Med hjelp frå bygdeservice og flinke foreldre på dugnad var gapahuken klar til bruk når barna kom på hausten.

Gapahuken er 30m2 og har god plass til alle barna. Den ligg fint til i «Mattisskogen» - like med grusbana. Gapahuken kan nyttast av skule, idrettslag, 4H og privatpersonar som ønskjer det.

Når vi er på tur til Mattisskogen brukar vi området rundt gapahuken til å leike piratar i båten, disse, bygge hytter, klatre i tre, leikar bjørnen sover mens vi balanserer, gøyme og leite eller gå på skattejakt. Ved gapahuken har vi benkar og bålpanne – det er alltid godt med noko varmt til lunsj når vi er ute!

Dei dagane vi er på tur til gapahuken er barna mykje i bevegelse. Vi går ca 30-40 min til/ frå barnehagen. I tillegg til å bruke området til leik utforskar vi plantar, dyr og naturfenomen.

Is med vatn inni:

 

Soppartar: