Stor-foreldremøte torsdag 30.januar kl.17-19. Tema: ROBUSTE BARN

Torsdag 30.januar kl.17 -19 er det stor-foreldremøte i kultursalen. Alle foreldre i Gloppen-barnehagane vert inviterte til eit foredrag om robuste barn og psykisk helse i barnedommen. Foredragshaldar er Line Melvold, grunnleggar av STYD. Vi oppfordrar alle foreldre å vere med på dette møtet då det er ein del av arbeidet i barnehagane med inkluderande barnehagemiljø.