Trienke har tatt fagprøva!!

Dette barnehageåret har Trienke jobba for å verte barne- og ungdomsarbeidar. Torsdag besto ho fagprøva! Vi er stolte - og gratulerer Trienke, men også barnehagen med ny fagarbeidar.