"Frå ord til hender"

Torsdag kveld held Line Melvold eit spennande foredrag om robuste barn for foreldre i alle barnehagane. Ho snakka varmt om å møte barna i deira kjensler og kor viktig vår voksenrolle er. Fredag føremiddag ga ho alle barnehagetilsette mykje fagleg påfyll om tilknytning og leikens betydning for barnet si utvikling i hjernen. Vi avslutta dagen i barnehagen med refleksjonar og internt arbeid. Dette har vore nyttige økter!