Velkommen til Rygg Barnehage

Rygg Barnehage ligg idyllisk til på sørsida av Gloppefjorden, ca. 5 min med bil frå Sandane sentrum. Vi har kort veg til både fjæra og fjellområda på Rygg.

Barnehagen markerte 30- årsjubileum hausten 2015, med oppstart av barnepark i 1985 til dagens barnehage.

Rygg Barnehage er ein privat barnehage som er organisert som eit samvirkeforetak (SA). Det er foreldregruppa som eig og driv barnehagen. Vi har to avdelingar med 18 store plassar på Solsikka og 9 småbarnsplassar på Blåklokka.

Vi er opptatt av å tilby barna eit godt leikemiljø med varierte utfordringar. I 2015 pussa vi opp kjellararealet, og fekk dermed ei ny og moderne avdeling for dei miste på Blåklokka.

Vi har eit stort uteareal som er i utvikling. Vi ønskjer å skape eit stimulerande miljø som skapar gode leikemuligheter.