"I Beste Mening"

" I Beste Meining" Eit veiledningshefte om bilder av barn på nett. Klikk på linken under:

https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/dokumenter-pdfer-skjema-ol/regelverk/veiledere/i_beste_mening_2018_print_lavopplost.pdf