Kvitveisen

Vi har 12 kvitveisar i alderen tre og fire år. Dei trivast godt i første etasje, ved sidan av blåklokkene. Blåklokkene og kvitveisane samarbeider og er mykje saman i utetida.

Kvitveisen er ofte delt i mindre grupper slik at barna får meir nærkontakt med dei voksne på avdelinga. Personalet er opptatt av å møte barna i deira kjensler og behov. 

I tillegg har dei fokus på ASK - alternativ supplerande kommunikasjon, der dei brukar teikn til tale når dei snakkar, syng og kommuniserer med barna.