Blåklokka

Blåklokkene er dei yngste barna i barnehagen. Dei er mellom eitt og tre år. Blåklokka har si avdeling i første etasje saman med Kvitveisane Barnegruppa vert inndelt i aldersgrupper og tilpassa utfrå utviklingsnivå og modning når vi planlegg aktivitetar med barna.

På Blåklokka har vi m.a samlingsstunder/ sangstunder, turdagar, formingsaktivitetar, lesestunder.

I tillegg deltek vi på arrangement og konsertar gjennom barnehageåret.

Personalet på Blåklokka er opptatt av å trygge barna og skape gode relasjonar mellom barn- barn og voksne - barn.