Takk for innsatsen!

Vi vil takke Cecilie Sæten for innsatsen som styreleiar. Ho har sagt seg villeg til å fortsette i styret, men i rolla som styremedlem. Ny styreleiar vert Bjarte L Hauge.

Vi takkar også Andreas Mardal for innsatsen som styremedlem dei siste 2 åra.